Mediation

Waar mensen zijn spelen conflicten, grote en kleine. Soms escaleren ze dusdanig dat mensen er samen niet meer uitkomen. Vooral in situaties waarbij mensen elkaar nodig hebben kan mediation een uitkomst zijn.

 

Conflictoplossing

Variërend van de afhandeling van een scheiding, bezoekregeling voor de kinderen tot arbeidsconflicten en burenruzies. Conflicten beschadigen mensen en relaties, kosten veel tijd, kostbare energie en geld, heel veel geld. Het oplossen van conflicten; samen met elkaar, geeft grip op de zaak, zorgt voor rust en erkenning, bespaart langdurige, kostbare juridische processen en laat de relaties weer helen.

 

Rol van de mediator

Door bij het voeren van de gesprekken een mediator in te zetten, die het proces van begin tot eind begeleidt en zorgt voor rust en balans, kan een ieder zijn of haar zegje doen. Los van de alledaagse beslommeringen in een veilige neutrale omgeving is het mogelijk er, met behulp van mij als mediator, samen uit te komen. Waar dat eerder niet lukte kunnen dan nieuwe opties en mogelijkheden bespreekbaar worden.

 

Hoe gaat dat in zijn werk?

Mediation (conflictoplossing) is een vrijwillig gesprek tussen twee of meer partijen waarbij met behulp van een hiertoe speciaal opgeleide derde persoon (de mediator) die de gesprekken begeleidt, wordt geprobeerd een oplossing voor het geschil te vinden. Verwar deze vorm van conflictoplossing alsjeblieft niet met ‘de rijdende rechter’ van TV.

De rijdende rechter doet per definitie een uitspraak over goed of fout en één van beide partijen wint, de ander verliest. Je ziet dan ook dat beide partijen zich vooraf akkoord verklaren ongeacht de uitkomst en direct daarnaa weer gaan ruziën over de uitkomst. Een andere vorm is Arbitrage waarbij partijen iemand anders vragen ‘de knoop door te hakken’. Zelfde effect. Dat werkt dus niet zoals je bijna wekelijks ziet en in de kranten kunt lezen!

Een mediation, of in mooi Nederlands een conflictoplossingsgesprek, is ook níet het sluiten van compromissen. Compromissen zijn vaak niets anders dan de slechste van een aantal opties voor alle betrokkenen. Eigenlijk net niks, dus.

Bij een mediation kijk je samen naar de mogelijkheden om er uit te komen. Met enige regelmaat worden de (zaken)relaties of afspraken tijdens of na een mediation beter dan ze voorheen zijn geweest. Dit komt omdat de ik als mediator aandacht schenk aan wat het verhaal met zich brengt en daarnaast let op de gevoelens, zorgen en belangen die jullie kunnen hebben. Ik nodig jullie dan ook regelmatig uit te kijken naar wat er bij de ander leeft. Verder hou ik de gelijkwaardigheid en balans in het oog zodat jullie optimaal je verhaal kunnen doen. Zo zal ik bijvoorbeeld (indien nodig) de één uitnodigen wat mondiger te zijn en de ander bijvoorbeeld vragen meer rekening te houden met de ander.

 

De kosten van mediation

Zoals je zult begrijpen gaat voor niets de zon op en zullen er dus kosten aan een mediation zitten. Je kunt deze kosten het beste zien als een diepte-investering. Mediation voorkomt niet alleen torenhoge advocaatrekeningen, het biedt je daarnaast ook de mogelijkheid om écht tot een oplossing te komen die voor alle betrokkenen prettig en aanvraadrbaar is. Vaak met een beter resultaat dan wanneer je, in het beste geval, gelijk krijgt van de rechter. Ik moet dan ook altijd lachen om die reclame van McDonalds waarin dat jochie zijn ouders meeneemt en vervolgens heel gedecideerd praat van een ‘klassieke win-win situatie’. En dat is nou precies wat mediation voor je kan betekenen, een mogelijkheid om ondanks de donkere wolken die je ziet een bevredigend resultaat te behalen, voor jou en voor diegene met wie je een conflict had.

€ 165,00 excl. btw / € 196,35 incl. btw per persoon per uur.
Inclusief verslaglegging, exclusief vaststellingsovereenkomst; deze wordt apart gedeclareerd op basis van het uurtarief voor één persoon en is niet inbegrepen bij de reguliere kosten per uur.

Van een mediation deelnemer (anoniem want alles binnen mediation valt onder geheimhouding)

“Mike,

.. had je het nog over een “afsluiting” tussen en mij. Ik had daarin aangegeven, dat ik het fijn vond dat hieraan heeft meegewerkt maar wat ik ook zeer belangrijk vond, en vind, is dat JIJ instaat geweest bent “ons soms open te breken” en de vinger op sommige zere plekken te leggen. Ik wil je hiervoor bedanken, het heeft mij inzicht gegeven aan te geven wat IK wil, dit werkt door in mijn privé en werk.”

NB: Deze tekst is geanonimiseerd en met expliciete toestemming van de auteur/deelnemer geplaatst.

 

 

De stappen van Mediation

Hieronder beschrijf ik kort het proces en de stappen van een conflictoplossingsgesprek. Uiteraard komt er nog meer bij kijken voor mij als mediator. Voor jou biedt onderstaande overzicht voldoende informatie voor een goed beeld van Mediation.

Mediation bestaat uit zes fasen:

1. Fase voor de start

2. Intake

3. Mediationovereenkomst

4. Mediationbijeenkomsten

5. Onderhandelingsfase

6. Vaststellingsovereenkomst

 

1. Fase voor de start

– Mediation op eigen initiatief

Jij en degene waarmee je een conflict hebt willen op eigen initiatief een mediationtraject starten. Jullie kiezen een mediator en benaderen hem of haar. Bij een conflict met een organisatie kan die organisatie evt. een interne of een externe mediator inschakelen. Zelf een mediator inschakelen bij een conflict is vele malen zinniger en effectiever dan afwachten tot het tot een rechtzaak komt en de rechter je ‘verplicht’ aan mediation te doen.

– Doorverwijzing door rechter

Mogelijk ben je betrokken bij een gerechtelijke procedure en heeft de rechter je doorverwezen naar mediation. De gerechtelijke procedure wordt tijdelijk stopgezet en je probeert de kwestie via mediation op te lossen waarbij het goed mogelijk is dat je er samen alsnog uitkomt. Een mediationfunctionaris van de rechtbank informeert en helpt je bij de keuze van een gekwalificeerde mediator en het maken van de eerste afspraak.

2. Intake; eerste bijeenkomst

Bereidt de eerste bijeenkomst goed voor. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor jou het probleem is, wat belangrijk voor je is en wat het allerbelangrijkst is. Probeer ook in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is.

Mediation vindt meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator. Eerst volgt een kennismakingsgesprek (intake), je maakt kennis met de mediator en hijof zij legt uit wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgen jullie allebei de gelegenheid om jouw kant van het verhaal te vertellen.

3. Mediationovereenkomst

Na de intake stelt de mediator een mediationovereenkomst op met daarin opgenomen de vertrouwelijkheid, geheimhouding, de kwestie en het uurtarief. Jullie verklaren beiden actief mee te werken en dat je de kwestie wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst zijn of haar onpartijdigheid en dat hij of zij geen belang heeft bij een mogelijke oplossing. Als je en je gesprekspartner besluiten de mediation te starten, ondertekenen jullie de overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan zo vastgelegd in de mediationovereenkomst.

4. Mediationbijeenkomsten

Daarna start de mediation en tijdens de gesprekken laat de mediator ieder zijn kant van het verhaal vertellen. Meestal worden gespreksverslagen (geen notulen) gemaakt, een mediator is hiertoe echter niet verplicht. Ik maak wel altijd een gespreksverslag wat ik alle partijen doe toekomen. Na een aantal gesprekken is duidelijk hoe beide partijen tegen de kwestie aankijken, wat voor een ieder de kern van de zaak is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

5. Onderhandelingsfase

Dan volgt de fase waarin constructief aan oplossingen gewerkt kan worden. Met behulp van verschillende technieken helpt de mediator om oplossingen te zoeken die jullie daarna toetsen op haalbaarheid.

6. Vaststellingsovereenkomst

Een eventuele oplossing wordt (eventueel door de mediator) vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst evenals alle afspraken die je hebt gemaakt. Dit document schept rechten en plichten waar beiden zich aan moeten houden. Het document is juridisch rechtsgeldig. Je ondertekent de overeenkomst beide en verklaart dat je je houdt aan de afspraken waarna de mediation is afgerond. Ik stel in principe de vaststellingsovereenkomt niet op. Het is namelijk veel krachtiger als het afspraken zijn tussen de partijen en ik als mediator heb daar eigenlijk inhoudelijk weinig mee van doen. Als het me expliciet gevraagd wordt wil ik meehelpen of de overeenkomst opstellen.

Komt het niet tot een oplossing dan stopt de mediation. Er volgt dan geen vaststellingsovereenkomst en een eventuele gerechtelijke procedure kan weer worden opgestart.

Wanneer kies je voor mij als mediator?

Ik ben vooral thuis in automatiserings-, copyright- en arbeidsconflicten en andere kwesties waarbij de relatie centraal staat.