.

Niet geld maar dankbaarheid is onbetaalbaar


goedmaken is dankbaarheidBij ruzies, sluimerende conflicten of onvrede wordt de oorzaak nagenoeg altijd buiten onszelf gezocht. Het is andermans schuld. De ander stelt onredelijke eisen en wiens schuld het ook is, het is nooit de onze.  

Rationeel weten we wel beter. Natuurlijk weten we dat waar er twee vechten, een meningsverschil of onenigheid hebben, er twee mensen zijn die daaraan bijdragen.

Het is logisch om een aanname te doen. De aanname dat als er één ophoudt met ruzie maken, de ander dat dan ook doet. Helaas blijkt dit in praktijk vaak wat lastiger dan zo’n simpel optelsommetje.  Sterker nog, sommige mensen worden zelfs extra fanatiek als de ander zich terugtrekt of niet van zich afbijt.

Om ruzies enboosheid te beslechten is er meer dan stilzwijgen nodig. Houd je je mond, dan loop je goede kans dat je gesprekspartner zich ongehoord en onbegrepen voelt. Wat op zijn beurt weer zorgt voor een overreactie. Om maar te zwijgen over datgene wat voor jou belangrijk is.

Als mensen genegeerd worden dan liggen negatieve emoties op de loer. Afhankelijk van je karakter volgt er boosheid, angst of verdriet. Boosheid richt zich primair naar buiten. Verdriet richt zich meestal naar binnen. Angst kan zowel naar binnen als buiten gericht zijn. En in alle gevallen kan woede daarvan het gevolg zijn.

Negatieve emoties hebben altijd te maken met angst voor verlies. En angst voor verlies kan vele vormen aannemen. Zo wordt er vaak gedacht dat verlies van geld de belangrijkste verliesfactor is. Maar er ligt altijd een ander psychologisch belang onder. De ware angst en zorg, de ware reden dat mensen ruzie maken.

Laten we verlies van geld eens uitdiepen. Het is tenslotte één van de meest gebruikte drogredenen voor onenigheid en ruzie. Drogreden omdat het dus niet is waar het écht om gaat. Het project loopt uit, dus dat kost geld. Je partner geeft teveel geld uit, dat kost geld. Wie houdt het huis na de scheiding? Het gaat op het eerste gezicht allemaal om geld.

Geld is slechts een middel. Een camouflage over wat ons écht raakt, waar we ons zorgen over maken of ons aan het hart gaat. Dat het project uitloopt is vervelend maar grote kans dat de reden voor alle ophef zit in het gegeven dat de projectleider ‘in zijn of haar hemd staat’. Het imago wordt geschaad. De waarde van een huis zit hem in de veiligheid, de thuishaven. Niet voor niets; ‘Your home is your castle’.

Het gaat om veiligheid. Alles waar het etiket geld op wordt geplakt gaat feitelijk over de angst voor verlies. Angst voor verlies van imago, vrijheid, veiligheid of zelfbeschikking.

Als mensen zich onveilig voelen neemt boosheid een vlucht. In ieder willekeurig conflict zijn mensen, ongeacht hun boosheid, narrig- en sarrigheid, dus vooral… bang!

Bange mensen ondersteun, adviseer en help je. Wat doe je met een bang kind dat z’n moeder kwijt is? Die breng je naar de receptie van het pretpark of de EHBO post. Wat doe je met een angstig hondje dat z’n baasje kwijt is? Stuur je die met een bot het bos in? De vraag stellen is hem beantwoorden, dus nee, die help je!

Helpen is niet altijd eenvoudig. Soms willen mensen niet geholpen worden. Soms zit je eigen boosheid, rancune of angst je in de weg. En soms is het ook gewoon heel lastig om te helpen terwijl ‘Piet’ of ‘Marie’ niets anders doet dan jou verwijten maken.

Dankbaarheid kun je altijd voelen. Zit je in zo’n situatie waarbij helpen even wat lastig is? Dan kan dankbaarheid je helpen. Ga eens na wat je aan de persoon in kwestie te danken hebt. Dan kan soms heel direct en klontjesklaar zijn. Het kan ook minder duidelijk zijn. Bijvoorbeeld dat iemand zo gemeen is geweest dat jij daarom een andere baan hebt gezocht. En hoewel je nog boos bent, misschien nog rancune voelt,  is die nieuwe baan eigenlijk hartstikke leuk!

Dankbaarheid is het tegenovergestelde van verlies. Grijp je naar dankbaarheid om je geschil bij te leggen, dan ben je niet langer bezig met je verlies of de angst daarvoor. Dan ben je alleen nog maar bezig met er samen beter uit te komen.

Dankbaarheid is een heel effectieve manier om jezelf in de mindset te krijgen om te helpen. Ook bij die persoon met wie je relatie wat minder goed gaat. Dankbaarheid helpt je over je eigen schaduw te stappen en de rugzak af te doen die je meesleept. De eerstvolgende stap op weg naar verzoening is je dankbaarheid uitspreken.


Warme groet,


PS: Ik zou het leuk vinden om je reactie op dit artikel van je te horen,hieronder kun je je reactie plaatsen. Of deel je reactie met anderen via Facebook, LinkedIn of Twitter


(c) 2013 Michael Schulze, Ad acta mediation, alle rechten voorbehouden.

Je mag dit artikel vrij gebruiken in een tijdschrift, nieuwsbrief of bijvoorbeeld website zolang je dat doet onder vermelding van de onderstaande tekst (inclusief werkende link):  ”Door Michael Schulze, voor het gratis eBook “Hoe versla ik een gorilla?” over gedrag, communicatie en drijfveren én gratis aanmelden voor het tweewekelijkse eZine Mindset met dit artikel ga je naar www.adacta-mediation.nl

 

Leave a Reply